Verification: 70d446997905933b Your SEO optimized title page contents
  • +372 53 55555 3
  • info@aelekter.ee

Hooldus

Pakume käidukorraldus teenuseid  kortermajades, kontorihoonetes, eramajades ning kaubandus- ja tootmishoonetes. Meie spetsialistid on suure töökogemuse ja kõrge kvalifikatsiooniga.

 

aelekter.ee

Käidukorraldus

 

Mis on elektripaigaldiste käit?

 

Elektripaigaldiste käit on igasugune tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks. Hõlmates eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ning elektri- ja muid seonduvaid töid. Elektripaigaldise käidukava määrab käidu vajaliku korra ja protseduurid. Elektripaigaldise tehnohoolduse tulemusel tagatakse elektripaigaldise kasutamisohutus nii inimesele, varale kui ka keskkonnale.

Elektripaigaldiste käit hõlmab järgnevat:

 

Käidukorraldus

Elektripaigaldisele, mille peakaitsme nimivool ületab 100 A, on elektripaigaldise eest vastutaval isikul (omanikul) kohustus määrata elektripaigaldise kasutamise nõuete täitmist korraldav isik (kasutamise järelevaataja) . Kasutamise järelvaataja koostab elektripaigaldisele nõuetekohase käidukava ja korraldab selle täitmise. Kasutamise järelevaataja peab omama seadusega ette nähtud pädevustunnistust.

 

Käidutööd

Käidutöödega tagatakse elektripaigaldise tõrgeteta töö ning tellijale esitatakse hooldustööde kirjalik aruanne, mille põhjal tellitakse elektripaigaldise korrastamine ning kasutuskõlbmatute osade väljavahetamine. Vastavalt käidukavale viiakse vähemalt kord aastas läbi pea- ja jaotuskeskuste, kaitselülitite ning elektriarvestite seisundi kontroll, juhtklemmide pingutamine, jaotuskeskuse puhastamine tolmust jne.

Turvavalgustussüsteemide käit

Turvavalgustussüsteemi kontroll koos päevikusse dokumenteerimisega.

Rikkevoolukaitselülitite kontroll            

Elektripaigaldiste käidutööde osaks on rikkevoolu kaitselülitite korrasoleku kontroll. Rikkevoolukaitselüliteid tuleb kontrollida perioodiliselt.

 

Elektrotehniliste kontrollmõõtmiste organiseerimine      
Teostatakse erinevaid kontrollmõõtmisi: isolatsioonitakistuse mõõtmine, rikkevoolukaitselülitite rakendumisvoolu ja -aja kontroll, jne.